Школа по творческо писане за автори до 35 г. В присъствена и дистанционна (скайп) форма. Ръководител Гавраил Панчев.
Архив на асоциацията - дейности, новини, инициативи.
В подкрепа на съвременната българска литература и на изкуството на превода. Созополски семинари. Награда за превод "Кръстан Дянков".
Литературна агенция, представяща български и италиански автори.
За фондацията. За Блага Димитрова. Стипендии за магистри от литературоведските програми на СУ "Св. Климент Охридски".
Издава авторски литературоведски трудове, юбилейни сборници, публикации от научни форуми и проекти.
История, ръководство, инициативи, кратки биографични и творчески данни за членове на сдружението. Вестник "Литературно земеделско знаме".
Повече информация за LiterNet и поддържаните от него сайтове. Интересни публикации, книги, проекти...
Клуб на авторите на хорър в България.
Университетски читателски клуб. Провежда отворени дискусии по предварително избрани книги. Модератори: Йордан Ефтимов, Пламен Дойнов, Морис Фадел.