За фондацията. За Блага Димитрова. Стипендии за магистри от литературоведските програми на СУ "Св. Климент Охридски".
Издава авторски литературоведски трудове, юбилейни сборници, публикации от научни форуми и проекти.
История, ръководство, инициативи, кратки биографични и творчески данни за членове на сдружението. Вестник "Литературно земеделско знаме".
Фестивал за съвременна поезия в България.
Литературен клуб на писателите-медици от Плевен.
Повече информация за LiterNet и поддържаните от него сайтове. Интересни публикации, книги, проекти...
Информация за Петя Дубарова, за музея, за конкурса на нейно име. Виртуална разходка.
Новини и събития от конкурса "Български роман на годината". Награди ВИК и техните носители.