Политроник
Сдружение за подпомагане и подобряване на достъпа до обществена информация на гражданите и разработване на политики за преодоляване на обществената неангажираност.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.politronic.org
   1. Посетено
   2. 220
   1. Ключови думи
   2. гражданско образование, гражданско общество, сдружения, институции, ценности на правовата държава
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 26.05.2013 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
гражданско общество, институции, сдружения

Сдружение, чиято основна цел е подпомагане развитието на активна гражданска позиция, в подкрепа на осигуряването на свобода в образованието.

Съвпадащи ключови думи
институции, сдружения

Сдружението подпомага, подкрепя и доразвива работата, професионалните интереси и умения на активно занимаващите се с филмов звукозапис и филмово разпространение в България.
Основна цел на БАТ е ежегодното провеждане на международен театрален фестивал в рамките на Фестивала на изкуствата "Варненско лято".
Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на децата и младежите с увреждания.
Сдружение в помощ на утвърждаването на младото българско изкуство във всички негови проявления.
Сдружение за колективно управление на авторски и сродни права.
Сдружение в подкрепа на прокапиталистическото образование и действие в България. Анализи, интервюта, статии за либертарианството.
Сдружение. Събира творци, вдъхновени от идеи за артистични интердисциплинарни намеси в градската среда.
Организира и провежда семинари, беседи, уъркшоп, изложби, концерти и др. Подпомага съвременни автори и творци.
Проучва и анализира съвременните религиозни движения от тоталитарен и деструктивен тип, предоставя консултации и информация по тези въпроси и подпомага правилното ориентиране в тази област на държавата, образователните институции и обществото.
Сдружение за съвременно изкуство и култура.

Съвпадащи ключови думи
гражданско общество, институции

Насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Насърчава, съдейства и подпомага развитието на националната идентичност и формулирането на съвременните цели и ценности на българското общество.
Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.
Съдейства за развитие на демократично гражданство и утвърждаване на демократични идеи и ценности чрез обучение, консултации, обмяна на информация и опит.

Съвпадащи ключови думи
гражданско образование, институции

Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".

Съвпадащи ключови думи
гражданско образование, гражданско общество

Списание за публицистика и гражданска активност.