Национален фестивал на клубовете за народни танци - Плевен. Общи условия и регламент за участие.
Информация за занаяти и за техните майстори, които продължават автентичните народни традиции.
История на фестивала, календар на основна и съпътстваща програма, архив на изминали издания.
Сдружение за съвременно изкуство и култура.
Фестивал за танцови ансамбли за традиционен и обработен фолклор. История, регламент, програма.
Международен фестивал за дизайн. Представя световните тенденции в съвременния графичен, продуктов, интерактивен и комуникационен дизайн.
Фестивалът е синтез на различни артистични форми и изяви на изкуството в България и по света.
Софтуер, обучение, библиотечни стандарти, събития, свързани с библиотечно-информационната комуникация между академичните и научните библиотеки.