Международен Арт форум с различни модули - пленер за художници и фотографи, изложби, showcase концерти.
Информация за читалището. Материали от и за Кузман Шапкарев и Македония. Галерия снимки, аудио и видео.
Провежда образователни програми, концерти и фестивали, осъществява театрални спектакли.
Новини за български културни изяви в Париж.
В помощ на изкуството, културата и образованието.
Дейности, календар на събития, нови броеве и архив на вестник "Зорница".
Организира и провежда семинари, беседи, уъркшоп, изложби, концерти и др. Подпомага съвременни автори и творци.
Сдружението организира концерти и изяви за популяризиране на българската музика по света.
Фестивал за съвременен танц и пърформанс.
Фондацията изучава и популяризира творчеството на Е. Демирджиян (1951-2009). Подпомага млади художници и музиканти.