Център за култура и сътрудничество.
Културна програма, езикови курсове, библиотечна и информационна служба.
Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия.
Подпомага и създава арт проекти с мащабен социален и културен ефект.
История, подпомагане, издателска дейност, новини и проекти.
Подпомага млади дарования чрез организиране на конкурси, школи, срещи, конференции.
Портал на читалищата в България: новини, календар, обучение, успешен опит, библиотека.