Подпомага и създава арт проекти с мащабен социален и културен ефект.
История, подпомагане, издателска дейност, новини и проекти.
Подпомага млади дарования чрез организиране на конкурси, школи, срещи, конференции.
Портал на читалищата в България: новини, календар, обучение, успешен опит, библиотека.
Информация за дейности, проекти и конкурси в областта на превода и публикуването.
Организира и представя концерти, изложби, семинари, конгреси, конференции, кинофестивал "Любовта е лудост", балет, театър, кино...
Организира и представя обществено-политически програми и програми в областта на изкуствата и културата.
Проект за трансгранични контакти между Калафат и Монтана за културен обмен между институциите, популяризиране и създаване на нови културни продукти.