Информация за европейски културни проекти. Специализирани консултантски услуги и обучения в областта на културата и творческите индустрии.
Фестивал за творческо и хармонично общуване с природата.
Сайт на българската общност в Унгария с новини, издания (в. "Български вести", сп. "Хемус"), информация за културни и образователни институции.
Постоянни програми, събития, новини.
Програма, библиотека, езикови курсове.
Център за култура и сътрудничество.
Културна програма, езикови курсове, библиотечна и информационна служба.
Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия.