Организация, поддържаща българската национална идентичност в Украйна.
Българска асоциация на независимите художници аниматори "Пройко Пройков".
Център за медийни изкуства. Осъществява проекти, организира събития, провежда изследвания и обучения, свързани с използване потенциала на новите технологии и медии в артистични дейности.
Подпомага обучението по испански език и разпространението на испанската и испаноамериканската култура.
Информация за европейски културни проекти. Специализирани консултантски услуги и обучения в областта на културата и творческите индустрии.
Фестивал за творческо и хармонично общуване с природата.
Дейности, новини, архив с осъществени проекти.
Сайт на българската общност в Унгария с новини, издания (в. "Български вести", сп. "Хемус"), информация за културни и образователни институции.