История на института, програма на актуални и архив на изминали събития.
Подпомага участието на млади музиканти в семинари, фестивали, конкурси, майсторски класове.
Информация за фестивали, съпътстваща ги програма, регламент, журита и награди.
Изкуството в градското пространство. Съвременни тенденции в експерименталните визуални изкуства и пърформанси.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Неправителствена организация, която осъществява проекти в областта на изкуствата, образованието и комуникациите.
Традиционни български изкуства и занаяти, фолклорни традиции, бит и обичаи. Кулинарен фестивал.
Сдружение в подкрепа опазването и популяризирането на българското културно-историческо наследство. Списание "Будител".