Изкуството в градското пространство. Съвременни тенденции в експерименталните визуални изкуства и пърформанси.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Неправителствена организация, която осъществява проекти в областта на изкуствата, образованието и комуникациите.
Традиционни български изкуства и занаяти, фолклорни традиции, бит и обичаи. Кулинарен фестивал.
Сдружение в подкрепа опазването и популяризирането на българското културно-историческо наследство. Списание "Будител".
Организация, поддържаща българската национална идентичност в Украйна.
Българска асоциация на независимите художници аниматори "Пройко Пройков".
Център за медийни изкуства. Осъществява проекти, организира събития, провежда изследвания и обучения, свързани с използване потенциала на новите технологии и медии в артистични дейности.
Подпомага обучението по испански език и разпространението на испанската и испаноамериканската култура.