Фестивал на съвременната и традиционна японска култура.
Театрален фестивал в Стара Загора за дипломни спектакли на театрални академии от Европа и света.
Международен фестивал за градски изкуства и щастие в Габрово.
Образователната платформа за съвременно изкуство. Подпомага художественото образование, като компенсира празнотите в информационен, теоретичен и методически план, които образователните институции не са в състояние да запълнят.
Фонд за иновации в културата. Подкрепя и развива творчеството и културата в града чрез партньорството между публична институция и частни компании.
Център за неформално образование и културна дейност. Създава образователни алтернативи за подготовка на артисти, формиране на публики и стимулиране на културен контекст.
Международен филмов фестивал за документални и рекламни филми в сферата на изкуствата.
Международен конкурс за артистични светлинни творби.
Европейска програма за стимулиране на международното сътрудничество и обмяната на знания за ускоряване процеса на изграждане на капацитет в културния сектор.
Ежегоден фестивал и актуална международна платформа за най-високите образци на репортажната и художествена фотография.