Сдружение за популяризиране на азиатското кино и културата на страните от Източна Азия.
Международен фестивал за визуални и перформативни изкуства.
Фестивал за изкуство в публичното пространство.
Мащабен международен проект, имащ за цел да популяризира и съхрани хилядолетната история и културно наследство на Европа и Азия.
Фестивал за съвременно изкуство, организиран от сдружение "Изкуство днес".
Съхранява и популяризира българското фолклорно наследство.
Организация, осъществяваща проекти за достъпност на изкуството и културата.
Фондация, популяризираща българското изкуство.