Инициатива за подкрепа на българската култура в глобалната мрежа чрез използване на уеб технологии.
Международен джазов фестивал. Програма на предстоящите издания, фотогалерия и отзиви в медиите за изминали фестивали.
Международен филмов фестивал в Стара Загора за европейско кино.
Сдружение за популяризиране на азиатското кино и културата на страните от Източна Азия.
Международен фестивал за визуални и перформативни изкуства.
Фестивал за съвременно изкуство, организиран от сдружение "Изкуство днес".
Съхранява и популяризира българското фолклорно наследство.
Организация, осъществяваща проекти за достъпност на изкуството и културата.