Информация за фондацията и за нейната дейност по възстановяването на българските манастири като културни средища и средища за религиозен туризъм.
Неправителствена организация, подпомагаща младежки проекти, конкурси и събития, свързани с общото европейско наследство и основни ценности.
Арт фондация за подпомагане на дебютни артисти.
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.
Сдружение за опазване и съхраняване на исторически, археологически, етнографски или архитектурно художествени ценности, както и за подпомагане дейността на Регионалния исторически музей в Смолян.
Проекти в областта на танцовото и театрално изкуство.
Проект, представящ поредица от пътешествия и срещи с европейските култури.
Фондацията проучва, съхранява и подпомага представянето и популяризирането на кукерския обичай в Карловско.
Открита сцена за съвременно свободно изкуство.