Представителство на Съюза на българските художници в Плевен. Членове, изложби.
Представителство на Съюза на българските художници във Варна. Членове.
Фондацията създава инициативи, медийни и културни събития за подпомагане и интегриране на деца в нужда в обществото.
Професионална организация на ландшафтните архитекти. Списание, студентски изяви, нормативна уредба.
Представяне на института и на Националния регистър на недвижимите културни ценности, закони и други норми, новини за събития.
Културен център в Балчик. Календар на събития, условия за културен туризъм, дейности.
Фестивал на изкуствата за професионалисти и аматьори.
Фестивал за съвременно изкуство за млади артисти - Варна.