Новини и архив на прояви на БКИ Будапеща. Изложби, концерти, спектакли, литературни събития.
Професионална организация на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите. Новини, документи, регистри...
Архив с информация за проекти и събития в годините 1995-2001.
Информация за дружеството и членовете му, галерия творби. Онлайн магазин за изкуство.
Реализира проекти в културната сфера - концерти, фестивали и развлекателни програми.
Фондацията подпомага литературата и изкуствата в Пловдив и България.
Работи за съхраняване, обогатяване и популяризиране на националните постижения в духовната област у нас и в чужбина.
Сдружението подпомага, подкрепя и доразвива работата, професионалните интереси и умения на активно занимаващите се с филмов звукозапис и филмово разпространение в България.
Информация за културни институти и сдружения, новини за културни събития, културен календар, архив на прояви.
Представителство на СБХ в гр. Добрич. Устав на СБХ, информация за членовете на дружеството и галерия техни творби.