Информация за фестивала и Art Academy, фотогалерия, архив с най-добрите SWAN събития.
Постоянен репертоар и премиерни изпълнения, програма, галерия и архив на събития.
Представителство на СБХ в гр. Добрич. Устав на СБХ, информация за членовете на дружеството и галерия техни творби.
Арт проекти в областта на новите медии - фотография, видео, изпълнение, монтаж и ланд арт. Подкрепа на диалога между артистите. Архив на арт събития.
Сдружение. Събира творци, вдъхновени от идеи за артистични интердисциплинарни намеси в градската среда.
Място, което насърчава и подпомага изкуството и културния обмен.
Консултира МС по въпросите на ЮНЕСКО и решава главните въпроси по селекцията на българските проекти в ЮНЕСКО.
За възстановяване, съхраняване и насърчаване на националните материални и духовни културни ценности, за съхраняване на природната среда и биоразнообразието.
Насърчава, съдейства и подпомага развитието на националната идентичност и формулирането на съвременните цели и ценности на българското общество.