Сдружение за опазване и съхраняване на исторически, археологически, етнографски или архитектурно художествени ценности, както и за подпомагане дейността на Регионалния исторически музей в Смолян.
Проекти в областта на танцовото и театрално изкуство.
Проект, представящ поредица от пътешествия и срещи с европейските култури.
Фондацията проучва, съхранява и подпомага представянето и популяризирането на кукерския обичай в Карловско.
Открита сцена за съвременно свободно изкуство.
Мисия, дейности, събития. Подкрепа за деца в нужда с помощта на изкуството.
Международен фестивал на планинарския филм.
Новини, програма на фестивала, съпътстващи събития, гости.
Информация за асоциацията, дейности, текущи проекти.