Правилник и членове, дейности, календар на събития, публикации.
Фестивалът пропагандира малко известни композитори и музикални произведения с висока художествена стойност. Информация за фестивала, програма на събитията.
Cдружение, реализиращо проекти в сферите на изкуството, културата, екологията и опазване на културното наследство.
Основна цел на БАТ е ежегодното провеждане на международен театрален фестивал в рамките на Фестивала на изкуствата "Варненско лято".
Международен театрален Фестивал на независимите театри и на творците, работещи за деца.
Представителство на Съюза на българските художници в Плевен. Членове, изложби.
Представителство на Съюза на българските художници във Варна. Членове.
Фондацията създава инициативи, медийни и културни събития за подпомагане и интегриране на деца в нужда в обществото.
Професионална организация на ландшафтните архитекти. Списание, студентски изяви, нормативна уредба.