Сдружение за популяризиране на азиатското кино и културата на страните от Източна Азия.
Международен фестивал за визуални и перформативни изкуства.
Фестивал за съвременно изкуство, организиран от сдружение "Изкуство днес".
Съхранява и популяризира българското фолклорно наследство.
Организация, осъществяваща проекти за достъпност на изкуството и културата.
Фондация, популяризираща българското изкуство.
Сдружение за популяризиране и подпомагане развитието на театралното и други видове изкуства.
Информация за фондацията и за нейната дейност по възстановяването на българските манастири като културни средища и средища за религиозен туризъм.