Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Музикален фестивал за духова музика.
Българската култура във Франция и френската култура в България. Литературен конкурс за ученици.
Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Дейност, новини и събития.
Българска фотожурналистика - изложби, архив, юридическа информация, статии, посветени на история на фотографията.
Културен център на Софийския университет.
Програма на фестивала, анотиран каталог на филмите, публикации, интервюта.