Фестивал на българското документално и анимационно кино.
Ежегоден фестивал и книжно изложение на арт книги, независими художествени издания и експериментални книжни форми.
Фестивал за нова музика от Испания и Латинска Америка.
Фестивал на съвременната и традиционна японска култура.
Театрален фестивал в Стара Загора за дипломни спектакли на театрални академии от Европа и света.
Международен фестивал за градски изкуства и щастие в Габрово.
Образователната платформа за съвременно изкуство. Подпомага художественото образование, като компенсира празнотите в информационен, теоретичен и методически план, които образователните институции не са в състояние да запълнят.
Фонд за иновации в културата. Подкрепя и развива творчеството и културата в града чрез партньорството между публична институция и частни компании.
Център за неформално образование и културна дейност. Създава образователни алтернативи за подготовка на артисти, формиране на публики и стимулиране на културен контекст.
Посветена е на каузата да помага на младите оперни певци по трудният път към големите оперни сцени.