Английски изрази, групирани в полезни всекидневни теми. Тематичен речник.
Онлайн превод на текст, речници, уроци по английски, испански, немски, френски, италиански и други.
Онлайн уроци по английски език.
Book2 изготвя и разпространява аудио файлове, отговарящи на нивата А1 и А2 от Европейската езикова рамка. Съществува на повече от 40 езика (ок. 1600 езикови комбинации: английски-немски, немски-български, испански-китайски и т.н.)
Многоезичен център за изучаване на чужди езици. Анализ на нивото на владеене, начини на учене, ресурси за обучение.
Лятно училище по български език и култура, 15 юли - 16 август, София, Нов български университет, Център за продължаващо обучение. Предназначено както за филолози, така и за хора с нефилологически интереси. Разннобразни и необичайни езикови практики.
Игра на бесеница с думи на български и английски език.
Езиков център за изучаване на италиански език и култура. Онлайн тестове.
Онлайн безплатен самоучител по испански език.
Проект за популяризиране на славянските езици, включващ сравними модули (диалози, подбрани текстове), отразяващи езиковата и културната специфика на страните-участнички в проекта.