Блог за чужди езици за учители и ученици.
Сдружението е част от световната мрежа на Алианс франсез по света и е ориентирано към разпространение на френския език и култура във Варна.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Езикови курсове и езикови ваканции за деца и възрастни.
Блог на един учител по английски език.
Център за езиково обучение и превод.
Работилница за преводи и преводачи. Дистанционно обучение.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Обучение по английски език. Езикова зона. Културна зона.
Български език като матерен език за учениците в начален етап на образование в австрийското училище.