1. Авторско право (22)
  2. Културно законодателство (4)
Професионален правен блог. Закрила на културното наследство. Културни права. Авторски права.
Платена правна онлайн консултация с избран от клиента адвокат.
Електронно издание за свободата на религията, съвестта и словото.
Блог на адвокат Мирослав Огнянов, специализиращ в сферата на технологичното и комуникационно право.
Актуална правна информация.
Информационен продукт, обхващащ цялото действащо и отменено българско законодателство.
Каталог, новини, форум, хумор за юристи, безплатни консултации и услуги.
Независима неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Новини, публикации и нормативни документи.
Правна информационна система.
Виртуално помагало по правни науки за студенти с автор Георги Денков.
Национален портал за интелектуална собственост.
Блог на Нели Огнянова: новини и коментари.