1. Авторско право (25)
  2. Културно законодателство (5)
Място за гражданско действие: изпращане на сигнали за корупция във всяка една сфера.
Актуална правна информация.
Блог на адвокат Мирослав Огнянов, специализиращ в сферата на технологичното и комуникационно право.
Платена правна онлайн консултация с избран от клиента адвокат.
Информационен продукт, обхващащ цялото действащо и отменено българско законодателство.
Електронно издание за свободата на религията, съвестта и словото.
Правна помощ и защита на граждани с накърнени права и свободи. Повишаване правната култура на гражданите. Повишаване на професионалната квалификация на практикуващите юристи.
Професионален правен блог. Закрила на културното наследство. Културни права. Авторски права.
Национален портал за интелектуална собственост.
Блог на Нели Огнянова: новини и коментари.
Виртуално помагало по правни науки за студенти с автор Георги Денков.
Независима неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Новини, публикации и нормативни документи.
Правна информационна система.
Каталог, новини, форум, хумор за юристи, безплатни консултации и услуги.