Стихове, разкази, размишления и някои коментари, публикувани в американски и български медии от Симеон Гаспаров.
Хайку от Константин Трендафилов.
Поезия, проза и публицистика от Йордан Пеев.
Книги, публикации, интервюта и спомени за Богомил Райнов и Николай Райнов.
Новели и разкази от Пенка Бангова.
Цялата поезия и слово на и за Иван Методиев, събрани от Георги Георгиев.
Романи, разкази, интервюта, ревюта на книги и публицистични коментари в медиите.
Писател сатирик. Представен чрез книги и откъси от тях, критически отзиви и новини.