Писател сатирик. Представен чрез книги и откъси от тях, критически отзиви и новини.
Биография и отзиви за издадени книги - сборници с разкази и новели, две стихосбирки, вкл. с хайку поезия, роман и два сценария.
Стихове от Галина Николаева Златева.
Блог на Николай Владимиров с негови стихове.
Сайт, посветен на писателя Борис Априлов. Автобиографии през годините, проза за деца и възрастни, пиеси, сценарии за филми.
Литературен сайт на Рене Карабаш с поезия, разкази, аудио поеми и интервюта.
Откъси от книгата на Емил Георгиев "Лангария".
Автобиография, книги, преводи и интервюта.