Издателство за учебна, учебно-помощна, художествена и научна литература.
Издателски каталог, онлайн читалня. Сп. "Военноисторически сборник" (2003-...). Печатница.
Научно-популярна и художествена литература, учебници, учебно-помощна литература, литература за най-малките на български и на английски език.
Издателство за българска и преводна литература, критика, публицистика. Списание "Факел".
Издателство за художествена и хуманитарна литература.
Организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в България.
Книжарница и издателство за научна литература със седалища в София и Москва.
Издателство за художествена литература. Откъси в pdf формат.