Издателство за българска и преводна художествена литература.
Издателство за книги в областта на литературната критика, хуманитаристиката, художествената литература, приложната психология, кулинарията.
Издателство за българска и чужда литература.
Издателство за художествена литература. Печатница.
Издателство за художествена, документална, справочна литература, речници, учебници и учебни помагала.
Издателство за преводна художествена литература. Календари, макети, фотографии от България.
Издателство за хуманитарна литература. Нови книги, рецензии, класации, каталози, оферти за издателски и печатарски услуги.
Издателство за художествена и учебна литература.
Издателство за художествена литература и хуманитаристика.
Издателство за преводна художествена, политологическа, социологическа и икономическа литература.