Литературна агенция, която работи в областта на книгоиздаването и TV и DVD лицензирането в България.
Издава и разпространява Словото и музиката на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно – 1864–1944) на български и чужди езици.
Издава книги за личностно и професионално развитие, биографии и дизайн. Откъси от книгите.
Издателство за университетска литература с виртуална книжарница.
Книжарница и издателство за християнска литература. Печат на малки тиражи.
Издателство за художествена и обучителна литература за деца.
Издателство за детска, научно-популярна, справочна и художествена литература.
Издава и разпространява вестници и списания за самоподготовка на ученици от 1-12 клас.
Издателство и книжарница за християнска литература.
Издава авторски литературоведски трудове, юбилейни сборници, публикации от научни форуми и проекти.