Издава поредици, посветени на българската история, география и култура; илюстровани енциклопедии, детски книжки, романи, здравна литература, бизнес книги.
Издателство за учебници и литература в помощ на обучението по математика и информатика.
Книжарница и издателство за заглавия и издания в електронен вид.
Литературна агенция, която работи в областта на книгоиздаването и TV и DVD лицензирането в България.
Издава и разпространява Словото и музиката на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно – 1864–1944) на български и чужди езици.
Издателство за университетска литература с виртуална книжарница.
Книжарница и издателство за християнска литература. Печат на малки тиражи.
Издателство за художествена и обучителна литература за деца.
Издателство за детска, научно-популярна, справочна и художествена литература.
Издава и разпространява вестници и списания за самоподготовка на ученици от 1-12 клас.