Книжарница и издателство за християнска литература. Печат на малки тиражи.
Издателство за художествена и обучителна литература за деца.
Издателство за детска, научно-популярна, справочна и художествена литература.
Издава и разпространява вестници и списания за самоподготовка на ученици от 1-12 клас.
Издателство и книжарница за християнска литература.
Издава авторски литературоведски трудове, юбилейни сборници, публикации от научни форуми и проекти.
Издателство за комикси.
Учебен център за средно образование. Актуална информация. Онлайн курсове.
Издателска къща за художествена и нехудожествена преводна и българска литература.
Немско-българска издателска къща за техническа, компютърна и справочна литература. Периодика.