Издателство.
Издателска къща, специализирана в издаването на книги за родители.
Издателство за български издания на чужди езици, многоезични издания, периодика. Възможност за поръчка на книги.
Издателство за художествена литература.
Издателство за учебна и учебно-помощна литература, справочни издания и художествена литература. Печатница.
Издателство за учебна и учебно-помощна литература. Печатница "Вулкан".
Издателство за художествена литература. Сп. "Перо" (1990).
Издателство за художествена литература. Онлайн издания. Ергосфера.
Издателство за съвременна литература: класически криминални романи, трилъри и исторически романи, пътеписи.
Издателство.