Издава научна и научно-популярна литература в областта на предучилищната и началната педагогика.
Издателство, специализирано в издаването на трилъри, хорър, фикшън; списания, комикси и албуми.
Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".
Издателство за българска и преводна поезия и проза.
Специализирано в издаването на речници, справочници и учебно-помощна литература.
Издателство за поезия.
Издателство, специализирано в издаването на учебници и помагала за изучаване на чужди езици. Книжарница.
Издава методики за обучение, учебници, езикови учебни помагала и речници. Онлайн речници.
Издателска къща за справочна и художествена литература.
Издателство, специализирано в издаване на учебници и помагала за чуждоезиково обучение.