Издателство на мултимедийни електронни знания - енциклопедии, речници, образователни игри, уеб базирани бази знания, инструменти за работа на български език, дигитални хранилища, системи за управление на процеса на учене.
Издателство за християнска литература.
Издателство за преводна и българска литература.
Издава и разпространява издания в поредица от броеве с образователен или забавно-колекционен характер.
Издателство за литература за деца от 2 годинки до начална училищна възраст.
Издателство за специализирана литература в областта на счетоводството, финансите и застраховането. Абонамент и разпространение на български и чуждестранни периодични печатни издания
Издателство и книжарница за научна, популярна, учебна и художествена литература.
Издателство за любовни романи.
Издателство за популярна, детска и художествена литература.
Издателство за художествена литература.