Издателство за оригинални и преводни литературни произведения на съвременни автори и класици.
Издателство, създадено през 1996 г. с издателски фокус върху представянето на съвременни европейски и български автори.
Издателство за художествена, учебна и популярна литература.
Издателство за художествена литература, документалистика и краезнание.
Издателство за самопубликуване - хартиени и електронни книги и периодични издания.
Издателска къща. Издава книги в областта на популярната и езотеричната литература.
Издателска къща за художествена и популярна литература.
Конкурс на издателство Bookmart за книги с отворен край, който могат да предложат и да довършат самите читатели.
Издателство в областта на либералната икономическа и политическа мисъл.
Издателство за книги в областта на икономически и политически науки, съвременни поведенчески и социални науки, философия, хуманитаристика, история.