Издателство за историческа и хуманитарна литература.
Издателство с фокус върху съвременната българска литература.
Издава тематично и жанрово разнообразна българска и преводна литература.
Указател на издателствата в България.
Издателство "Миранда" е специализирано в издаването на книги за разнообразни творчески занимания – рисуване, моделиране и конструиране.
Издателство, специализирано в областта на хуманитаристиката, изкуствата и художествената литература.
Издава и популяризира творчеството на българския писател Йордан Радичков и творби от българската класическа и световна литература.
Издателство "Морски свят" предлага книги в областта на морския бизнес, историята, фолклора, изкуството и културата.
Издателство, специализирано в издаването на приключенска литература и комикси. Онлайн книжарница на издателството.
Издателска къща. Изработва, издава и популяризира художествена литература и книги от областта на изкуството и изкуствознанието, литeратурата и литературознанието, краезнанието и други.