Издателство за книги в областта на българския туризъм.
Предлага книги и консултации в областта на икономическите науки.
Блог на издателство "Скалино". Представя издадените книги и автори.
Издателство за книги в областите политика, българска и световна история, военно дело, социология и демография, етнография и фолклор, спорт.
Издателство за книги в областта на здравето, уелнеса, художествената литература, изкуството.
Издателство за художествена литература и публицистика.
Вестник за морска политика, бизнес и култура.
Издателство за електронни детски книги в областите култура, образование, изкуство, природа и др.
Издателство на мултимедийни електронни знания - енциклопедии, речници, образователни игри, уеб базирани бази знания, инструменти за работа на български език, дигитални хранилища, системи за управление на процеса на учене.
Издателство за християнска литература.