Издателство на Югозападния университет "Неофит Рилски". Издава учебници, учебни помагала, научна литература и периодика.
Издателство за литература, свързана с музикалното творчество и изпълнителско изкуство.
Издателство за учебна, справочна и художествена литература.
Издателска къща за учебна и научна литература в областта на селското стопанство и ветеринарната медицина.
Блог на издателство за детски книги "Точица".
Специализирано издателство за научна, научнопопулярна и учебна литература на български и на чужди езици, преводна литература, справочници, списания, годишници.
Издава притчи на Изтока в поредица "Психотерапия на ежедневието".
Издава учебници, справочници и методики за преподаване.
Поредици научнопопулярна, историческа, езотерична и художествена литература за възрастни и деца.
Издателство за комикси и анимация.