Система за разпространение на билети за културни, спортни и други обществени прояви в Централна и Източна Европа.
Представителство на СБХ в гр. Добрич. Устав на СБХ, информация за членовете на дружеството и галерия техни творби.
Издание за медийни изкуства.
Арт проекти в областта на новите медии - фотография, видео, изпълнение, монтаж и ланд арт. Подкрепа на диалога между артистите. Архив на арт събития.
Информация за условията за участие и журиране в Салона, архив със селектирани и наградени творби от стари салони.
Студио за графичен и интернет дизайн.
Художник. Галерия живопис.
Художествена галерия в София.
Фотограф. Галерия рекламна фотография.