Онлайн галерия за продажба на произведения на изкуството.
Списание за литература, изкуство и култура на БТА.
Проект, представящ поредица от пътешествия и срещи с европейските култури.
Уъркшопи (работилници) за деца и възрастни, посветени на различни техники и приложни изкуства.
Иформация за събитието, програма, карта на локациите, конкурси.
Cдружение, реализиращо проекти в сферите на изкуството, културата, екологията и опазване на културното наследство.
Представителство на Съюза на българските художници в Плевен. Членове, изложби.
Представителство на Съюза на българските художници във Варна. Членове.