Представяне на участващите музеи и галерии и техните програми с изложби и събития.
Студио за Керамика Изкуаство и Дизайн: Продуктов дизайн; Художествени изделия; Облицовъчни решения за интериор и екстериор и др.
Онлайн галерия за продажба на произведения на изкуството.
Списание за литература, изкуство и култура на БТА.
Проект, представящ поредица от пътешествия и срещи с европейските култури.
Уъркшопи (работилници) за деца и възрастни, посветени на различни техники и приложни изкуства.
“Да Знаем Повече” е безплатно дигитално научнопопулярно списание, излизащо през месец. То представлява подбрана селекция с висока добавена стойност, презентирана в интерактивен PDF файл.
Иформация за събитието, програма, карта на локациите, конкурси.