Художник. Галерия кавалетна и монументална живопис.
Ръчно моделирани и декорирани с глазурни бои изделия от керамика, стъкло и дърво.
Ателие-галерия на художниците Северина и Владимир Цоневски.
Галерия и социална мрежа за млади художници в ученическа възраст и техните творби.
Галерия за представяне на художествени произведения, създадени основно от млади творци.
Художник живописец. Галерия авторски творби и копия на картини от именити творци.
Дневник с произведенията от проект "Когато стойностите придобиват образи".
Галерия за изобразително изкуство. Подпомага и разпространява творби на автори с психически и физически увреждания.
Галерия ГМО антики.
Художник. Галерия живопис.