Изложба, популяризираща творческата концепция на художника Йонко Стоянов върху зависимостта човек – природа – творчество.
Художник. Галерия живопис.
Скулптор, последовател на корейското течение в изкуството Nature Art, изповядващо връщане на човека към природата. Галерия дървопластики.
Художествена галерия в гр. Плевен.
Скулптор. Галерия монументални скулптури.
Художник. Пейзажи и абстрактни творби с масло и сух пастел.
Галерия и арт център.
Авторски блог за поезия на Илиана Илиева.
Изкуствовед. Книги, статии и кураторски проекти.
Информация за арт изложби.