Видео кастинг на телевизионния сериал "Ескейп".
Свободно място за култура, за обмен на идеи и гледни точки в сферата на публичния и обществен дебат.
Научно-популярни филми в различни области на знанието.
Черна комедия на режисьора Велислав Казаков.
Новини за музика, кино и изложби.
Онлайн платформа за гледане на български филми.
Предлагане и продажба на авторска музика във всички музикални стилове.
Сайт на Ангел Стефанов за заниманията му във видео монтажа и постпродукцията в киното и телевизията.
Рецензии за премиерни филми, филмова музика, нови заглавия на книги, новини от света на киното.
Киноафиши на текущи и предстоящи филми в киноклуб "Икар" - Добрич. Новини за събития около и извън киното.