Продуцентска къща за кино и телевизионни филми и реклама.
Блог за кино на Safety Zone.
Продуцентска къща за игрални филми и телевизионна реклама.
Продуцентска къща за производство на документални и художествено-документални филми и реклама.
Рекламно и продуцентско студио.
Блог на младия режисьор Ивайло Палмов. Представя своята дипломна работа, филм от курсова работа, споделя любими книги, филми и спектакли.
Кинодизайнер и режисьор. Биография, филмография и галерия проекти.
Международен фестивал на планинарския филм.
Сайт на режисьора, писателя и актьора Радослав Гизгинджиев‎. Биография, интервюта, страници от романа "Рай".