Софтуер, обучение, библиотечни стандарти, събития, свързани с библиотечно-информационната комуникация между академичните и научните библиотеки.
Стихове. Биографични данни.
Каталог на фирми, предлагащи полиграфически услуги.
Онлайн книжарница за новоиздадени и стари книги.
Издателство за българска и преводна литература.
Страници от поетичната книга на Мария Чомакова.
Видеоблог на Михаил Абаджиев за книги.
История на библиотеката, електронни ресурси, новини за събития, издания.
Стихосбирка на Алфред Т. Дюлгерски.