Сюжети и откъси от романи на Пламен Андреев.
Онлайн читателски дневник за прочетеното през ваканцията. Списъци със задължителна и незадължителна литература по класове.
Блог за книги, четене, писатели и авторски права.
Книжарница - книги, игри, пъзели.
Блог на ROI Communication - издателство, специализирано за PR специалисти.
Блог за четене, книги и книгоиздаване.
Книга на хумориста Весел Цанков.
Издателство за учебна литература и детски фолклор.
Информация, свързана с книгите и книгоиздаването.
Електронна книжарница.