Блог за аудио книги и електронни книги.
Поредица книги на Издателска къща "Жанет 45".
Издателство за медицинска литература и учебници.
Пенка Мачкърска представя своите книжки за деца в предучилищна и начална възраст.
Читателски дневник на Ангел Богданов.
Блог на Севда Козарева за книги и дизайн на корици на книги.
Издателство за литература в областите икономика, мениджмънт и техника.
Книжарница за икономическа, езотерична и литература за личностно развитие.