Софтуер, обучение, библиотечни стандарти, събития, свързани с библиотечно-информационната комуникация между академичните и научните библиотеки.
Стихове. Биографични данни.
Каталог на фирми, предлагащи полиграфически услуги.
Онлайн книжарница за новоиздадени и стари книги.
Издателство за българска и преводна литература.
Страници от поетичната книга на Мария Чомакова.
Видеоблог на Михаил Абаджиев за книги.
История на библиотеката, електронни ресурси, новини за събития, издания.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.