Издава практико-приложни книги, полезни за дома и семейството.
Литературно-рекламна агенция. Новини в областта на книгите.
Блог за културни и други новини.
Търговия с книги и книжарски стоки. Издава и разпространява безплатно периодичното издание "Книгите днес".
Книжарница в гр. Пещера.
Издателство за литература в областта на здравето, психологията, етиката и религията. Онлайн продажба на книгите на издателството.
Печат на книги в малки тиражи (от 50 до 300 бр.).
Книжарница за учебници, учебно-помощна и художествена литература, канцеларски материали, училищни пособия и оборудване.
Издателство за специализирана литература в областта на селското стопанство – растителна защита, ветеринарна медицина.