Студии, статии, предговори и заключения на монографични изследвания, библиографии и други материали и източници, свързани с периода на Българското възраждане.
Издателство за езотерична литература.
Издателство за художествена литература и книги в областта на психологията, здравето и икономиката.
Издателство за научна, научнопопулярна и учебна литература и за речници в различни области на човешкото познание.
Издателство за научна, учебна и справочна литература в областите архитектура, строителни науки, електротехника и енергетика.
Трейлъри и откъси от издадени книги, стихове и публицистика.
Антикварна книжарница.
Игра за деца на възраст от 7 до 13 години, прочели поне три книги на Роалд Дал, издадени на български език.
Новини, интервюта, представяне на детски книги. Инициативи, посветени на четенето от деца и родители.
Издателство за езотерична и популярна медицинска литература.