Колекция от книги, вестници и списания на спортна тема, излизали от 1895 до 1945 г.
Блог за книги на Владимир.
Записки на Стоян Христов за книги, музика и филми.
Предпечат, печат на данъчни фактури, счетоводни и персонализирани формуляри. Изработване на брошури, флаери, стикери и други рекламни материали. Номерация и микроперфорация.
Издателство за научна и научнопопулярна литература и периодика с основен приоритет - биотехнологиите.
Студии, статии, предговори и заключения на монографични изследвания, библиографии и други материали и източници, свързани с периода на Българското възраждане.
Издателство за езотерична литература.
Издателство за художествена литература и книги в областта на психологията, здравето и икономиката.
Издателство за научна, научнопопулярна и учебна литература и за речници в различни области на човешкото познание.