Издателство, специализирано в областта на маркетинга, мениджмънта, финансите, социалните науки и пр. Книжарница.
Книжарница и издателство за научна литература със седалища в София и Москва.
Книжарница. Книги, музика, филми и компютърни игри.
Продажба на книги от лични библиотеки.
Книжарница за учебници и учебни помагала.
Книжарница за българска и преводна литература.
Образователна фондация. Гражданско образование. Книжарница.
Книжарница за българска и преводна литература.
Антикварна книжарница.
Книжарница за стари и нови книги.