Книжарница за учебници и учебни помагала.
Издателство за трудово-правна литература: дайджести, списания, годишници, книги, електронни издания, семинари.
Организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в България.
Руска книжарница в България. Абонамент за периодика, книги, видео, база данни.
Книжарница за езотерична литература.
Издателство, специализирано в областта на маркетинга, мениджмънта, финансите, социалните науки и пр. Книжарница.
Книжарница и издателство за научна литература със седалища в София и Москва.
Книжарница. Книги, музика, филми и компютърни игри.
Продажба на книги от лични библиотеки.
Книжарница за учебници и учебни помагала.